/ 8 نظر / 16 بازدید
ویولون

[خرخون]بیشتر از همه از بادکنک دست بچه خوشمان امد

نورا

خیلی قشنگ بودن!!!

آنا

خیلی خیلی جالب هستن.............

ویولون

گـاهـي دور از چـشـم ابـرهـا هـم مـيـتـوان عـاشـق شـد مـيـتـوان بـغـض کـرد مـيـتـوان بـاريـد گـاهـي دور از چـشـم مـداد رنگی ها هـم مـيـتـوان نـقـاش شـد مـيـتـوان آسـمـان داشـت مـيـتـوان آبـي شـد ... امـا گـاهـي ! دور از چـشـم گـذشـتـه نـمـيـتـوان امـروز را پـشـت هـيـچ فـردايـي پـنـهـان کـرد ...

ویولون

زندگی از آن کسی نیست که از زندگی می ترسد،بلکه از آن کسی ست که به آن عشق میورزد. و برای عشق خود ،خطر نیز میکند. بنابراین،کسی که به زندگی عشق می ورزد،مشتاق آن است که گردنبندی از جنس زیبایی برگردن معشوق بیاویزد و بدین سان زندگی زیباتر و سرشارتربه تماشا بنشیند و به تماشا بگذارد. خداوند را تنها در بزم زندگی میتوان ملاقات کرد. بعد شادمانی زندگی ،همان بعد دینی زندگیست. بعد دینی زندگی ،بعدی جدی نیست ،بلکه بعدی عاشقانه است ؛معامله نیست ،شعر است ،آواز است . [مسیحا بزرگر / عشق هرگز نمیمیرد]

انسان

سلام...پسر گلم ...آدرس جدیدم را جای قدیمی بگذار[نیشخند]لطفا