عشق عجیب یک زن و مرد چینی:

در آن زمان عشق یک مرد جوان به یک زن مسن تر غیراخلاقی بود و پسندیده نبود برای جلوگیری از شایعات این زوج تصمیم گرفتند فرار کنند و درغاری در استان ژیانگ جین زندگی کنند در ابتدای زندگی مشترک آنها بی چیز بودند، نه دسترسی به برق داشتند و نه غذایی طوری که مجبور بودند از گیاهان و ریشه درختان تغذیه کنند و روشنایی خودرا با یک چراغ نفتی تأمین کنند در دومین سال زندگی مشترک، »لیو«، کار خارق العاده ای را شروع کرد، او با دست خالی شروع به کندن پلکان هایی در دل کوه کرد، تا همسرش بتواند به آسانی از کوه پایین بیاید، او این کار را پنجاه سال ادامه داد نیم قرن بعد در سال ۲۰۰۱، گروهی از مکتشفین، در کمال تعجب این زوج پیر را همراه شش هزار پله کنده شده با دست پیدا کردند هفته پیش "لیو" در ۷۲ سالگی در کنار همسرش فوت کرد "ژو" روزهای زیادی در کنار تابوت همسرش سوگوار بود دولت چین تصمیم گرفته که»پلکان عشق«و محلزندگی این زوج را حفظ کندو آن را تبدیل به یک موزه کند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

چه عشقی[تعجب][تعجب][گل]