برو برو

اومــــد که فــــریاد بــــزنه امـــــــا دیگه نایی نداشت خواست بمونه پیشش ولی رو قلب اون جایی نداشت آی دخــــتره آی بی وفا آی تو کـــــه تــنهام می ذاری تو قاب عکست جای من عکس کی و می خوای بذاری بــــرو بـــــرو که مثل تو زیـــــــــاد تو دنیا واسم برو برو ولی بدون که تا ابد جایی نداری تو دلم زدم بـــه ســــــیم آخر و گـــــفتم ولش کن بی خیال اون واسه من یار نمیشه بــی خیال این عشق محال گــــــفتم توی مــــرام مـــــــا مـــنــت کشی نیست با مرام مـی خواد بره خوب به درک همینی که که هست ختم کلام

/ 0 نظر / 3 بازدید