تفاهم حتی در خیانت

مرد جوانی نزد پدر خود رفت و به او گفت می خواهم ازدواج کنم پدر خوشحال شد و پرسید : - نام دختر چیست ؟ مرد جوان گفت : - نامش سامانتا است و در محله ما زندگی می کن پدر ناراحت شد صورت در هم کشید و گفت من متاسفم به جهت این حرف که می زنم  اما تو نمی توانی با این دختر ازدواج کنی چون او خواهر توست خواهش می کنم از این موضوع چیزی به مادرت نگو مرد جوان نام سه دختر دیگر را آورد ولی جواب پدر برای هر کدام از آنها همین بود با ناراحتی نزد مادر خود رفت و گفت مادر من می خواهم ازدواج کنم اما نام هر دختری را می آورم پدر می گوید که او خواهر توست ! و نباید به تو بگویم مادرش لبخند زد و گفت نگران نباش پسرم  تو با هریک از این دخترها که خواستی می توانی ازدواج کنی چون تو پسر او نیستی با تشکر از آرش!

/ 3 نظر / 3 بازدید

خیلی بده اگه این چیزها واقعیت داشته باشه

هدا

فاجعه ست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آسیه

بهله!خیلی هم خوب[نیشخند]