مطمئن باش که تو هم خوشبختی

اگر بتوانید بدون ترس از ارعاب، دستگیری،شکنجه یا مرگ مراسم مذهبی خود را انجام دهید، از 3 میلیارد مردم این جهان خوشبخت ترید. اگر غذایی در یخچال ، پوشاکی بر تن، سقفی بالای سر و جایی برای خوابیدن دارید ... از 75 درصد مردم جهان ثروتمند ترید. اگر در بانک یا کیف دستیتان پولدارید و جایی برای استراحت و تفریح در اختیار نیز دارید ، از جمله 7 درصد ثروتمندان جهان هستید. اگر پدر و مادرتان هنوز در قید حیات هستند و با هم زندگی می کنند شما از جمله نوادر حتی در آمریکا و کانادا می شوید. اگر می توانید این مطلب را بخوانید، دو بار سعادتمند هستید، یک بار به خاطر اینکه کسی به فکر شماست و دوم اینکه شما بیش از 4 میلیارد نفری که در این دنیا بی سواد هستند، خوشبخت ترهستید.

/ 2 نظر / 3 بازدید
انسان

[متفکر][متفکر][گل]

به لحظه های من بیا...

ما نسل بدبختی هستیم. دستمان به مقصر اصلی نمی رسد، از همدیگر انتقام می گیریم. عباس معروفی