ده خرافه معروف دنیا:

2-خارش کف دست: بسیاری از افراد وقتی کف دستشان می خارد آن را نشانه ای نیک از به دست آوردن پول در آینده ای نزدیک می دانند. 3-راه رفتن از بین نردبان: راه رفتن از بین دو پایه نردبانی که باز است برای بسیاری از اروپایی ها علامت گرفتار شدن به مصیبتی خواهد بود. چرا که شکل مثلث گونه نردبانِ باز را تعبیری از گیر افتادن زندگی در یک مخمصه می دانند. 4-شکستن آیینه: آیینه را انعکاس وجود می دانند و شکستن آن را آسیبِ جان! برای دور ماندن از آسیب این بدیُمنی باید تکه های آیینه شکسته را در زیر نور ماه دفن کرد! 5-پیدا کردن نعل اسب: نعل را نشانه خوش شانسی می دانند. به خصوص اگر وقتی آن را پیدا می کنید دهنه آن رو به شما باشد. به محض پیدا کردن، آن را با دست راست بردارید آرزویی کنید و به سمت چپ خود پرتاب کنید! اگر یک نعل بر سردر خانهخود نصب کنید که دیگر شانس حسابی به شما روی آورده است. 6-باز کردن چتر در داخل خانه: باز کردن چتر در خانه و زیر سقف برای خیلی ها نشانه مرگ و یا ورشکستگی می تواند باشد. چرا که با این کار خدای خورشید را از خود رنجانده اید! 7-دو بار ضربه زدن به چوب: ریشه این خرافه از آنجا می آید که عده ای معتقدند خدا در درختان زندگی می کند و باید درختان و هر چیز چوبی را همیشه به آرامی لمس کرد. 8-ریختن نمک روی شانه: با ریختننمک روی شانه چپ خود نقشه های شیطان را نقش بر آب کنید. 9-گربه سیاه: از قرون وسطی اینگربه ها هم نشین و هم دست جادوگران محسوب می شد ه اند. و مردم آن دوران معتقد بوده اند که دیدن و رویارو شدن با آنها نحسیو بدبیاری به دنبال خواهد داشت. هنوز هم گربه های سیاه بدجنس کنار تخت جادوگران در کارتون های کودکی ما تصویر آشنایی از خباثت و شرارت در ذهن بسیاری ازماست. 10-عطسه کردن: بسیاری عقیده دارند که عطسه کردن بیرون کردن شیطان از بدن است و آن رامیمون و مبارک می دانند. در خیلی از فرهنگ ها هنوز هم بعد از عطسه به فرد تبریک می گویند.

/ 0 نظر / 3 بازدید