من بعد من بد...!

ﻳﻜﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ...
ﺩﻡ ﻧﺰﺩﻡ!
ﻳﻜﻲ ﺻﺪﺍﻗﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ...
ﺳﻜﻮﺕ ﻛﺮﺩﻡ!
ﻳﻜﻲ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﮔﺮﻓﺖ...
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻛﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ...
ﺩﻧﻴﺎﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﻲ...
ﻟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻱ!
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﻢ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ. ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ!
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﺒﺨﺶ!
ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻓﺮﻗﻲ نمیکنند!

/ 3 نظر / 17 بازدید
انسان

وای پسر حرف دل را زدی[دست]

khodai

من رقیــــه دخترشیرین زبان شــــــــاه دینم غنچه ی پژمرده ی بـــــــاغ امیــــرالمومنینم هردوعالم دردعا،محتاج دست کوچک مــــن تاابدحاجـــت رواگردنــــدازیک آمینــــــــــــــــم... "ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد"

behdone

از نظر من آدم همیشه باید خوب باشه چون در قبال خوبی هامون نباید چمداشتی داشته باشیم.