اول خانم ها

میدونی از کی باب شد که" اول خانم ها" یا"خانم ها مقدم هستند". این موضوع از عصر غار نشینی انسان باب شد. چطوری؟ اینطوری که انسان غار نشین هر وقت می خواست برود تو غار اول خانم ها را می فرستاد که اگر حیوان درنده ای آنجا بود اول آنها را بخورد و یا وقتی میخواست از غار خارج شود اول خانم ها را می فرستاد که اگرباز حیوان درنده کمین کرده باشد اول خانم ها را بخورد خلاصه این موضوع از آن موقع تا به حال باب شد

/ 1 نظر / 3 بازدید
رها

چقدر نامرد بازی درآوردن این انسان های اولیه[افسوس]