پسری دختر زیبایی...

دختره به پسر گفت : خوش گذشت اما من همیشه نمیتونم پیاده راه برم .... کار نداری؟!! بای ...! دختره نشست تو ماشین راننده بهش گفت : خانوم ببخشیدمیشه پیاده بشی؟ ... من راننده این اقا هستم !!!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
داداشی

تو یه وبلاگ دیگه لینک شدید[چشمک]