آخرین کلمات شخصیتهای مختلف قبل از مرگ:

آخرین کلمات یک پیشخدمت رستوران: باب میلتون بود؟ آخرین کلمات یک جلاد: ای بابا، باز تیغهء گیوتین گیر کرد... آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون: این نوع مار رو میشناسم، سمی نیست... آخرین کلمات یک چترباز: پس چترم کو؟ آخرین کلمات یک خبرنگار: بله، سیل داره به طرفمون میاد... آخرین کلمات یک خلبان: ببینم چرخها باز شدند یا نه؟ آخرین کلمات یک خون آشام: نه بابا خورشید یه ساعت دیگه طلوع میکنه! آخرین کلمات یک داور فوتبال: نخیر آفساید نبود! آخرین کلمات یک دربان: مگه از روی نعش من رد بشی... آخرین کلمات یک دیوانه: من یه پرنده ام! آخرین کلمات یک غواص: نه این طرفها کوسه وجود نداره... آخرین کلمات یک فضانورد: براییک ربع دیگه هوا دارم... آخرین کلمات یک قصاب: اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم... آخرین کلمات یک قهرمان: کمک نمیخوام، همه اش سه نفرند... آخرین کلمات یک کارآگاه خصوصی: قضیه روشنه، قاتل شما هستید! آخرین کلمات یک کوهنورد: سر طناب رو محکم بگیری ها... آخرین کلمات یک گروگان: من که میدونم تو عرضهء شلیک کردن نداری... آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه: این آزمایش کاملاً بیخطره... آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب: این سیم آخری رو که قطع کنم تمومه... آخرین کلمات یک معلم رانندگی: نگه دار! چراغ قرمزه! آخرین کلمات یک ملوان: من چه میدونستم که باید شنا بلد باشم؟ آخرین کلمات یک ملوان زیردریایی:من عادت ندارم با پنجرهء بسته بخوابم... آخرین کلمات یک نارنجک انداز: گفتی تا چند بشمرم؟

/ 0 نظر / 3 بازدید