11 ترفند جستجو در گوگل

3- جست وجوی سایت : عملگر site: به شما این اجازه را می دهد تا در یک سایت خاص به جست وجو بپردازید.مثلا اگر شما به دنبال اطلاعاتی از ویندوز۷در سایت وردآیتی هستید می توانید از الگوی دستوری زیر استفاده کنید : site:worldit.ir windows 7 شما همچنین با استفاده از عملگرsite: می توانید یک دامین را نیز مشخص کنید.به عنوان مثال اگر شما به دنبال جست وجو در مراجع معتبر و سایت های دارای کیفیت مطلوب هستید میتوانید از الگوی دستوری site:.edu استفاده کنید تا فقط مراجعی مورد جست جو قرار گیرند که دامین آنها از پسوند .edu برخوردارند. ۴- کلمات مرتبط : عملگر ~ درست متضاد بستن یککلمه تنها با نقل قول یا دابل کوتیشن است.به عبارت دقیقتر اینعملگر,نه تنها خود کلمه را به صورت دقیق مورد جست وجو قرار می دهد بلکه کلمات مرتبطرا نیز جست وجو می کند.به عنوان مثال اگر شما الگوی دستوری زیر را جست وجو کردید شما نتایجی را خواهید دید که کلماتی مشابه به کلمه geek نیز در آنها وجود دارند : ~geek 5- عملگر * : استریک یا ستاره یک عملگر است که می تواند با هر کلمه ای همراه شود.برای مثال اگر شما می خواهید بدانید که شرکت گوگل چه شرکت هایی را خریداری کرده و اینکه بابت خرید آن شرکت چه مقدار پول پرداخت کرده است می توانید از الگوی دستوری زیر استفاده کنید : �oogle purchased * for * dollars�/strong< ۶- محدوده زمانی : یک عملگر نه چندان معروف وجوددارد که به کاربران اجازه می دهدتا یک محدوده زمانی مشخص را تعیین کنند.به عنوان مثال شما می توانید از الگوی دستوری زیر به منظور یافتن اطلاعاتی درباره Ubuntu بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ استفاده کنید. ubuntu 2008..2010 7- نوع فایل : عملگرد filetype: این اجازه را به کاربران می دهد تا به جست جوی فایل هایی با یک نوع یا همان پسوند خاص بپردازند.به عنوان مثال شما می توانید با استفاده از الگوی دستوری زیر تمامی فایل هایی که با پسوندPDF هستند را در سایت وردآیتی یا هر سایت دلخواه دیگری مورد جست جو قرار دهید : filetype:pdf worldit.ir 8- یک کلمه یا دیگری : عملگر OR به کاربران این امکان را می دهد تا کلماتی را جست وجو کنند که شامل یک اصطلاحخاص یا اصطلاحی دیگر باشند.به عنوان مثال با الگوی دستوری زیر شما می توانید نتایجی را برگردانید که یا کلمهUbuntu شامل آنهاست یا کلمهLinux . ubuntu OR linux نکته :البته دقت داشته باشید که عملگر OR باید به صورت حروف بزرگ نوشته شود.در غیر این صورت نتیجه نخواهید گرفت. ۹- تعاریف کلمه : شما مجبور نیستید تا یک کلمه را در گوگل جست وجو کنید و بعد به دنبال تعاریف آن در فرهنگ لغت گوگل بگردید.شما برای آگاهی از تعاریف مختلف کلمه مورد نظر خود کافی است از الگوی دستوری زیر استفاده کنید : define:word 10- محاسبه گر : z یکی از امکانات موتور جست وجوی گوگل دارا بودن سیستم محاسبه داخلی است.شما می توانید به جای اجرای ماشین حساب ویندوز یا هر نرم افزار محاسبه کننده دیگری از سیستم محاسبه داخلی موتور گوگل استفاده کنید.شما میتوانید از نمادهای +, -, *, / برای مشخص کردن عملگرهای حسابی استفاده کنید.ناگفته نماند شما همچنین می توانید از براکتها برای عملیات پیشرفته تر نیز استفاده کنید.برای مثال شما می توانید از الگوی دستوری زیر برای انجام یک عمل محاسبه استفاده کنید : )۴ + ۲( * )۶ / ۳( ۱۱- تبدیلات واحد : ما همچنین می توانید از موتور جست وجوی گوگل برای تبدیل واحدها نیز استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید : ۵ nautical miles in kilometers مثال بالا، ۵ مایل دریایی را بر حسب کیلومتر محاسبه می کند. ترکیب این عملگرهای جست وجومی تواند پرس وجوهای پیچیده و به طبع کاربردیتر را برای شمافراهم آورد.حال اگر خوب این ترفندها را یاد گرفته باشید مطمئنا باید بدانید که برای جست وجوی یک فایل PDF که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ ایجادشده و شامل یک عبارت دقیق و مشخص است از چه الگوی دستوری ای باید استفاده کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید