هیییییییی....

واسه چی فاصله افتاده میونه تو و من
ناز اون نگاتو قربون دیگه آتیشم نزن

داره دیوونه میشه دلم تو سینه واسه تو
دل من تنگه برات هی به من نگو برو

لیلی لیلی لیلی لیلی
دل من واسه تو تنگه
لیلی لیلی لیلی لیلی
روزگارتم قشنگه
لیلی لیلی لیلی لیلی
زندگی با تو قشنگه
لیلی لیلی لیلی لیلی
انتظارتم قشنگه

نمی خوام نمیشه دیگه
بی تو اینجا زنده باشم
تویی اونکه همه میگن
من اسیر خنده هاشم

تویی یک دونه و لیلا
منم اون عاشق تنها
تو رفیق شبو گریه
من اسیر شب یلدا

گریهگریهگریهگریه

/ 8 نظر / 34 بازدید
khodai

من دعا میکنم برات درد تو درمون بشه لب تو خندون بشه....گریه دیگه بسه[نیشخند]

raha....

میـــــــــــــــترسم؛خـــــــــــــــــیلی میترسم از اینکه وقتی برگردی که لیلی اتــــــــــــــــــــ نباشه ، آره مجنـــــــونم می ترسم که بی لیـــلی بمونی یـــــــــه وقــــت دیر نکنی دیــــگه بهـــت سفارش نمــی کنم نمـــی خوام یه وقـــت بگم : آمــــــدی جــــانم به قربـــــانت ! ولی حــــــالا چــــــــــــــرا ؟ بـــــــــــــی وفـــا حالا که از پــــــا افتاده امــــ چـــــــــــــــــــــــرا

انسان

[نیشخند]بابا ایول...پسر مون واقعا عاشق شده[هورا] زود حال وهوایت را عوض کن ..مرد که گریه نمیکند..مرد باید قاطع باشه[نیشخند]

khodai

ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺘﺎﻥ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻤﻨﺎﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ[گل][گل][گل][گل]

چرا اینقد گریه زاری؟!!!

آیدا

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]