خواب

روزی مردی خواب عجیبی دید . دید که پیش فرشتههاست و به کارهای انهانگاه میکند. هنگام ورود ،دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه های را که توسط پیکها از زمین میرسند، باز میکنندو داخل جعبه میگذارند . مرد از فرشته پرسید : شما چه کارمیکنید ؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای راباز می کرد ،گفت: این جا بخش دریافت است و ما دعاها و درخواست های مردم از خداوند را تحویل میگیریم. مرد کمی جلوتر رفت . باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت میگذارند و انها را توسطپیک هایی به زمین میفرستند. مرد پرسید: شماها چه کار میکنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: این جا بخش ارسال است ،ما الطاف و رحمت های خداوندرا برای بندگان به زمین میفرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یکفرشته را دید که بیکار نشسته است . مرد با تعجب پرسید : شما چرا بیکارید؟ فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است .مردمی که دعاهایشان مستجاب شده ، باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب میدهند. مرد از فرشته پرسید : مردم چگونه میتوانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد:بسیار ساده ، فقط کافیست بگویند : خدایا شکر

/ 2 نظر / 3 بازدید
نسرین

آخی! داستان های آموزنده خوبی هستن.ممنون

انسان

بابا ایول با این انتخابت....عالییییییییییییی...[گل][گل][گل][گل][گل][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]