باز کردن قفل آیدی یاهو

شما با این ترفند یاد خواهید کرفت چطور آیدی قفل شده در یاهو را باز کنید 1- آیدی شما به دلایل امنیتی قفل شده : این مورد معمولا زمانی اتفاق میافتهکه فردی قصد داشته با آیدی شما وارد یاهو بشه و چندین باررمز ورود رو اشتباه وارد کرده باشه )یا برای حدس زدن پسوردآیدی شما و یا برای اذیت کردن شما و قفل کرن آیدی( در این حالت یاهو آیدی شما رو به دلایلامنیتی برای مدتی )معمولا 24 ساعت( قفل میکنه. اگه با چنین مشکلی روبرو بشین بهترین کار اینه که حداقل برای 24 ساعت سعی نکنین وارد یاهو بشین چون اگه اینکارو بکنین ممکنه آیدی شما برای مدت بیشتری قفل بشه. بعد از 24 ساعت )یا بیشتر( امتحان بکنین وقتی تونستین وارد بشین، اگه پسورد ساده ای انتخاب کرده بودین زودتربرین و پسورد رو به یه چیز مشکل که حدس زدنش سخت باشه تغییر بدین )برای مثال پسوردی که شامل#%^&یه چنین کاراکترهایی باشه( ضمنا یکی دیگه از کارهایی که در این حالت میتونین انجام بدین اینه که به اینجا برین http://login.yahoo.com/config /login?.redir=ORION و بعد از وارد کردنUsernameوPasswordدر این صفحه، حروف داخل کادر را هم بنویسیدممکنه همون بار اول موفق نشین ولی بعد از چند بار سعی کردن موفق میشین و اما خود یاهو در این مورد چی میگه Why is my account locked for security reasons?If you receive a message stating that your account has been locked for security reasons, this means that there have been too many attempts to sign in to your account with the incorrect password. As a security measure,your account has been locked to prevent unauthorized users frombeing able to access it. If you haven't been trying to sign in to your account with the wrong password, this is not necessarily cause for concern. It could simply be the result of another user mistakenly thinking that your ID is theirs. (To learn more about account security, please visit the Yahoo! Security Center.)The lock on your account will expire 12 hours after it was initially locked -- the lockout period will not reset each time you attempt to sign in while the account is still locked. You can tryto sign in again after the lock hasexpired. We are unable to provide you with the exact time that your account was locked or when it will be unlocked. 2- میتونین واردYahoo! Mailبشین ولی با یاهو مسنجر نمیتونین وارد بشین : این اتفاق معمولا زمانی میافته که شخصی شما رو بوت کرده باشه و یا شما از بوتر استفاده کرده باشین و شخصی گزارشتون رو به یاهو کرده باشهو چند حالت دیگه. یکی از بهترین کارهایی که در این مورد)آیدی شما بلوکه شده( میتونین انجام بدین اینه که به اینجا برین http://add.yahoo.com/fast/help /us/mesg/cgi_feedback و شرح دقیقی از اتفاقی که افتاده برای مسئولان یاهو بنویسید) سعی کنیدنوشتتون بیشتر حالت شکایت داشته باشهچون در این صورتشانس بیشتری برای رسیدگی پیدا میکنین(البته بهترین راه حل همیشه بهترین راه حل نیست اگه دنبال راههای سریعتری میگردین میتونین از راههای زیر هم استفاده بکنین ولی 100% همیشه جواب نمیدن - عوض کردن پسورد و امتحان کردن دوباره - سعی کنین با آیدیهای مجازی تحت آیدی مورد نظر )اگه نداشتین یکی بسازین( وارد بشین و آخرین راه حل که همیشه جواب میده اینه که برای مدتی نه چندانکوتاه به آیدی خودتون سر نزنید)بعضیا میگن 3 ماه و بعضیا 6 ماه( و بعد از اینکه زمان مورد نظر سپری شد برین سر بزنین. 3- نه میتونین واردYahoo! Mailبشین و نهYahoo! Messenger: در این حالت آیدی شما به صورتکامل قفل شده و راه حلی نیستمگر اینکه برین اینجا http://add.yahoo.com/fast/help /us/edit/cgi_feedbackو فرم موجود رو با ذکر تمام جزئیات پر بکنین و منتظر باشین )معمولا 2 یا 3 روز( تا از یاهو جواب دریافت بکنین و بعد اگر مطابق دستورالعمل های اونا رفتار بکنین آیدی شما باز میشه

/ 0 نظر / 4 بازدید