بابای بارون

بده دستاتو به دستم تا با هم کلبه بسازیم
کلبه ای پر از من و تو از من و تو ما بسازیم
دور بشیم از همه مردم واسه درد هم بمیریم
با ستاره ها بخوابیم با ترانه جون بگیریم
کلبه ای اندازه ی عشق باغچه ای و حوض و گلدون
سر تو باشه رو شونم مثل لیلا، مثل مجنون
تو بشی مادر گلها من بشم بابای بارون
من واسه تو واسه من
کلبه ای می خوام که تو باغچش پر باشه از یاسمن
حیاطشم، سرتاسرش باشه چمن فقط واسه تو واسه من
تو کلبمون خدا باشه خوشبختی مون قد تموم آسمون
صاف و بی انتها باشه کلبه ای اندازه ی عشق
باغچه ای و حوض و گلدون سر تو باشه رو شونم
مثل لیلا، مثل مجنون تو بشی مادر گلها
من بشم بابای بارون بده دستاتو به دستم
تا با هم کلبه بسازیم کلبه ای پر از من و تو
از من و تو ما بسازیم دور بشیم از همه مردم
واسه درد هم بمیریم با ستاره ها بخوابیم
با ترانه جون بگیریم کلبه ای اندازه عشق
باغچه ای و حوض و گلدون سر تو باشه رو شونم
مثل لیلا، مثل مجنون تو بشی مادر گلها
من بشم بابای بارون

 

/ 6 نظر / 16 بازدید
khodai

[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

سلاله

با خوندن مطالبت گریم گرفت. چته ؟

khodai

خداوندا... ما برای ِ داشتن ِ دستهای ِ تو ریسمان نبسته ایم " دل " بسته ایم...[گل][گل][گل][گل] سلام....ارزومند ارزوهای سبزت هستم.