شادترین کودک دنیا...

4baby01

4baby02

این کودک به هیچ عنوان نمی تواند لبخند خود را جمع کند و حتی در خواب یا گریه کردن نیز این لبخند به روی صورت او قرار دارد. به گفته مادر این کودک، او شاد ترین بچه ای است که در دنیا زندگی می کند.

/ 1 نظر / 19 بازدید