6‏ تفاوت اساسی بین افراد برنده و بازنده

۳٫ بازندگان واکنش نشان می دهند، برندگان فکر می کنند. اینکه “برندگان فکر می کنند” به این معنی نیست که آنها چند روز را به فکر کردن می گذرانند، آنها معمولا سریع فکر می کنند و بهترین راهکار را انتخاب می کنند. بازندگان یا اولین اقدامی که به ذهن شان می آید را عملی می کنند و یا با وجود استرس از کوره در می روند و کارهای احمقانه ای انجام می دهند. ۴٫ بازندگان یخ می بندند، برندگان اقدام می کنند. برندگان پس از آنکه به تمام جوانب فکر کردند، اقدام می کنند. آنها به اندازه کافی هوشمندهستند که بدانند ایده ها بدون اجرا بی معنی هستند. بازندگان، پس از آنکه با مشکلی روبرو شدند، بر روی نیمکت می نشینند و به تماشای تلویزیون می پردازند، با این امید که مشکل شان خود به خود حل شود! ۵٫ بازندگان برای بررسی نگاه می کنند و برندگان نمونه ها را بررسی می کنند. آزار دهنده ترین چیز در مورد بازندگان این است که خود به دنبال پیدا کردن جواب هایشان نیستند و مشکلات شان را با دیگران مطرح می کنند و از شنیدن جملاتی چون: “حق با توست”، و یا “بله، به نظرم همانطور است.” ابراز رضایت می کنند. این درحالی است که برندگان می گویند: “این چیزی است که اتفاق افتاده است، و این چیزی است که من قصد دارم آن را انجام دهم. چه کسی مرا همراهی می کند؟” ۶٫ بازندگان زمان را از دست می دهند، برندگان تصمیم می گیرند با تغییر شرایط، بازندگان تغییرات را بسیار کلی می دانند و تصمیم گیری را به زمان های آتی می سپارند. آنها در انتخاب هایشان تردید دارند و برای یافتن بهترین انتخاب وبق را از دست می دهند و گاها هیچ وقت اقدام نمی کنند. برندگان با تفکری عمیق در کمترین زمان بهترین گزینه موجود را انتخاب می کنند و به دنبال بازخوردهای تصمیم هایشان هستند

/ 0 نظر / 3 بازدید