حالم عوض میشه

حالم عوض میشه… حرف تو که باشه… بی اعتمادم کن به همه ی دنیا اینکه با من باش کنار من تنها، کنار من تنها، کنار من تنها از اولین جملت، فهمیده بودم زود عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود اونقدر می خوامت همه باهات بد شن با حسرت هر روز از کنار ما رد شن حالم عوض میشه، حرف تو که باشه اسم تو بارونه، عطر تو همراشه اون گوشه از قلبم، که مال هیچکس نیست کی با تو آروم شد، اصلا مشخص نیست بی اعتمادم کن به همه ی دنیا اینکه با من باش کنار من تنها، کنار من تنها، کنار من تنها از اولین جملت، فهمیده بودم زود عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود اونقدر می خوامت همه باهات بد شن با حسرت هر روز از کنار ما رد شن حالم عوض میشه، حرف تو که باشه اسم تو بارونه، عطر تو همراشه اون گوشه از قلبم، که مال هیچکس نیست کی با تو آروم شد، اصلا مشخص نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید